I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes der hermed til generalforsamling i Tønder Festivalens Venner ApS på Hagge’s Musik Pub mandag den 20.maj 2019 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Se www.hagges.dk.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Tønder Festivalens Venner i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Forslag, årsregnskab samt årsberetning med revisorpåtegning kan gennemses på Tønder Festivalens Venners kontor 1 uge før generalforsamlingen afholdes.
Efter generalforsamlingen er Hagge´s Musik Pub vært ved et let traktement.

På bestyrelsens vegne,

Tønder Festivalens Venner ApS

HAGGE’S MUSIK PUB | VESTERGADE 80 6270 TØNDER,DENMARK | +45 74724449 | HAGGES@HAGGES.DK

2019-05-13T08:39:29+00:00